برای فرستادن کلیپ و اهنگ به سمت راست صفحه در قسمتی که نوشته است اپلود عکس کلیک کرده بعد از باز شدن سایت اهنگ و کلیپ خود را اپلود کرده و کد اپلود شده اش را در قسمت نظرات نوشته تا درون سایت قرار دهیم